Font Size

Cpanel

23. sjednica Upravnog odbora VZ Osijek

Na temelju ukazane potrebe sazivam zajedničku 23. sjednicu Upravnog i Nadzornog odbora za dan 13. prosinca 2016. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama DVD-a Aljmaš uz sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Zapisnik prethodne sjednice
  2. Prijedlog odluke o održavanju redovne sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice Osijek (20. 12. 2016.)
  3. Izvješće o provedenom bodovanju rada Društava Vatrogasne zajednice Osijek
  4. Prijedlog Programa rada Vatrogasne zajednice Osijek za 2017. godinu s Financijskim planom Vatrogasne zajednice Osijek za 2017. godinu
  5. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava sukladno članku 43. st. 2. Zakona o vatrogastvu za 2017. godinu
  6. Zamolbe za financijskom pomoći
  7. Prijedlog Odluke o osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza Vatrogasne zajednice Osijek
  8. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava iz premije osiguranja u 2017. godini
  9. Prijedlog Odluke o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane
  10. Razno

 

Predsjednik

Stjepan Klarić

Prijava