Font Size

Cpanel

Zajednička sjednica Upravnog odbora (24. sjednica), Zapovjedništva (15. sjednica) te Nadzornog odbora (24. sjednica) VZ Osijek

Na temelju ukazane potrebe sazivam zajedničku sjednicu Upravnog odbora i Nadzornog odbora (24. sjednica) te Zapovjedništva (15. sjednica) Vatrogasne zajednice Osijek za dan 18. siječnja 2017. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Silaš, Borisa Kidrića 1 Silaš, gdje nam je domačin DVD Silaš uz sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Zapisnik prethodne sjednice

  2. Donošenje odluke o održavanju izborno-izvještajne sjednice Skupštine

  3. Donošenje odluke o broju članova u Skupštini, Upravnom odboru, Zapovjedništvu i Nadzornom odboru VZ Osijek

  4. Donošenje odluke o načinu kandidiranja za čelne funkcije

  5. Razno

 

Zbog važnosti predloženih točaka Dnevnog reda, očekujem Vašu nazočnost. U slučaju Vaše spriječenosti na sjednicu pošaljite svoga zamjenika.

Predsjednik                                                                                          Zapovjednik
Stjepan Klarić                                                                                          prof. Boris Banjan dipl. ing.

Prijava