Font Size

Cpanel

Tečaj osposobljavanja za zvanje vatrogasac u Erdutu

Osposobljavanje vatrogasnih kadrova za zvanje vatrogasac koje će se održati u prostorima DVD-a Erdut, a praktična nastava u prostorima JPVP Grada Osijeka u periodu od 19. svibnja do 09. lipnja 2014. godine biti će organizirano za prijavljene kandidate iz:
•    DVD Dalj,
•    DVD Erdut,
•    DVD Bijelo brdo.

 

O idućim osposobljavanjima za ostala Društva biti ćete pravovremeno obaviješteni!

Prijava