Font Size

Cpanel

Usklađivanje Statuta Društava sa Zakonom o udrugama

Temeljem zaključka sa 7. sjednice Predsjedništva HVZ održane 17. prosinca 2014. g. u Jastrebarskom, koje je usvojilo ogledne primjerke statuta dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasne zajednice, u prilogu Vam dostavljamo iste.

Napominjemo, da to predstavlja samo jedno od mogućih rješenja u praksi, a zajedno sa oglednim primjercima dostavljamo Vam i Naputak DVD-ima za usklađenje sa novim Zakonom o udrugama (NN 74/2014) i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Ne morate donositi nove Statute, možete izraditi i izmjene odnosno dopune postojećih, ovisno koliko trenutni Statuti odgovaraju novim zahtjevima Zakona o udrugama. Zahtjev za promjenu statuta morate predati Uredu državne upravo najkasnije do 30. 09. 2015. godine.

Uz vatrogasni pozdrav

VATRU GASI – BRATA SPASI!

Tajnik

Tomislav Nađ v.r.

Prijava