Font Size

Cpanel

Sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Osijek

Sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Osijek održati će se 08. travnja 2015. godine s početkom u 18 sati u prostorijama DVD-a Osijek Gornji grad.

 

 

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnih tijela Skupštine

a. Radno predsjedništvo (3 člana)

b. Zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

c. Verifikacijska komisija (3 člana)

3. Podnošenje izvješća i prijedloga planova

a. Izvješće verifikacijske komisije

b. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Osijek

c. Izvješće o financijskom poslovanju u 2014. godini

d. Izvješće Nadzornog odbora

e. Prijedlog programa rada za 2015. godinu

f. Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu

4. Rasprava o izvješćima i planovima, te usvajanje istih

5. Prijedlog i izmjena Statuta Zajednice

6. Riječ gostiju

7. Podjela priznanja

8. Kooptiranje članova Nadzornog odbora

9. Pitanja i prijedlozi

Prijava