Font Size

Cpanel

Redovna sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Osijek

Poštovani,
Na temelju članka 22. Statuta Vatrogasne zajednice Osijek i Odluke Upravnog odbora VZ Osijek od 13. prosinca 2016. godine, sazivam redovnu sjednicu Skupštine Vatrogasne zajednice Osijek, koja će se održati u utorak 20. prosinca 2016. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostorijama Vinarije Erdut u Erdutu.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
  • Voditeljstva – 3 člana
  • Zapisničara
  • 2 ovjerovitelja zapisnika
  • Verifikacijska komisija – 3 člana.
 2. Izvješće Verifikacijske komisije
 3. Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Osijek za 2017. godinu
 4. Prijedlog Odluke o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane
 5. Pitanja i prijedlozi

Uz vatrogasni pozdrav


VATRU GASI – BRATA SPASI!

Predsjednik
Stjepan Klarić

Prijava