Font Size

Cpanel

Redovna izborno-izvještajna sjednica Skupštine VZ Osijek

Na temelju članka 22. Statuta VZ Osijek, Upravni odbor VZ Osijek

saziva

redovnu izborno-izvještajnu sjednicu Skupštine VZ Osijek koja će se održati 31. ožujka 2017. godine u sali Hrvatskog doma u Čepinu, Kralja Zvonimira 105 s početkom u 17:00 sati uz sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a. radnog voditeljstva – 3 člana,
b. zapisničara,
c. 2 ovjerovitelja zapisnika,
d. verifikacijskog povjerenstva – 3 člana,
e. kandidacijsko-izbornog povjerenstva.

2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine VZ Osijek

3. Podnošenje izvješća:

a. Izvješće verifikacijske komisije
b. Izvješće o radu VZ Osijek u 2016. godini
c. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana VZ Osijek u 2016. godini
d. Izvješće Nadzornog odbora

4. Rasprava i usvajanje podnesenih izvješća iz točke 3.
5. Razrješnica tijelima i dužnosnicima VZ Osijek
6. Izbor:

a. Članova Upravnog odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora VZ Osijek
b. Predsjednika i zamjenika predsjednika te tajnika VZ Osijek
c. Zapovjednika i zamjenika zapovjednika VZ Osijek
d. Predstavnika u Predsjedništvo, Zapovjedništvo i Skupštinu VZ Osječko-baranjske županije
e. Osoba za zastupanje VZ Osijek

7. Izmjena i dopuna Statuta VZ Osijek
8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
9. Riječ gostiju
10. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik
Stjepan Klarić

Prijava